Perfect vlak plaatsen van wand- en vloertegels.

Foby+ Tegel Levelling systeem is een heel handige manier om wand- en vloertegels recht en vlak te zetten.

Hoe plaats ik de clips?
1. Wand of vloer in de lijm zetten volgens voorschrift.
2. Bij het zetten van de tegels aan elke zijde een clip onder de tegel plaatsen. Bij tegelzijden van meer dan 30cm 2 clips per zijde gebruiken. Plaats de clips dan enkele cm uit de hoeken. Bij tegelzijden van meer dan 70cm het aantal clips verhogen naar behoefte.
3. Duw de tegel aan op de juiste plaats of klop met een rubber hamer de tegel op de gewenste plek.

Hoe plaats ik de spieën?
4. Plaats de spie in de opening van de clip met de vlakke zijde op de tegel tot het punt dat deze vanzelf blijft steken.
5. Met de tang worden de clip en de spie tegen elkaar aan gedrukt. De tegels zetten zichzelf recht zodat een egaal tegelvlak ontstaat.

Hoe verwijder ik de clips:
6. Laat de vloer de voorgeschreven tijd drogen waarbij clips en spieën blijven zitten.
7. Daarna met rubber hamer of schoen spie en clip wegslaan. Let op: clip aan de smalle kant raken, dus in de richting van de voeg.
8. De spieën zijn herbruikbaar. De resten van de clips weggooien bij het plastic afval.

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.

Foby+ Tegellevelling systeem instructiefilmpjes

Tegel levelling bij wandtegels

Tegel levelling bij vloertegels

Tegel levelling clips verwijderen