Kant en klaar voorstrijkmiddel.

Foby+ Primer is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van een kunstharsdispersie. Foby+ Primer is uitstekend waterbestendig, onbrandbaar en heeft een groot impregnerend vermogen.

Foby+ Primer is toepasbaar op vrijwel alle vocht absorberende ondergronden indien hierop tegelwerk of natuursteen verlijmd dient te worden. Foby+ Primer kan ook toegepast worden om de hechting van egalisatiemiddelen op vocht absorberende, steenachtige ondergronden te verbeteren. Foby+ Primer kan ook gebruikt worden voor licht zuigende ondergronden en anhydriet. Tevens kan het product dienen ter versterking van de toplaag van afzandende wanden en vloeren.

Foby+ Primer dient onverdund opgebracht te worden. Voor gebruik eerst krachtig schudden. Foby+ Primer met een kwast, roller of spuit op de ondergrond aanbrengen. Onder normale omstandigheden bedraagt de droogtijd 1 à 2 uur. Daarna kan de verdere afwerking plaatsvinden.

Aanmaakverhouding: Onverdund gebruiken. Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur). Uitharding: Na minimaal 2 uur bewerkbaar. Opslag: Vorstvrij bewaren. Houdbaarheid: Minstens 6 maanden mits ongeopend en droog bewaard. Na opening slechts beperkt houdbaar. Kleur: Blauw.

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.