Snelle elastische poedertegellijm.

Foby+ PF-mortel is een elastische, snel verhardende poedertegellijm die hydraulisch afbindt. Het koppelt een snelle uitharding aan een hoge aanvangs- en eindhechting en een hoge elasticiteit. Na verharding blijft de lijm duurzaam bestand tegen vocht en vorst. De blijvende flexibiliteit maakt de lijm bovendien zeer geschikt voor ondergronden die aan lichte werking onderhevig zijn. Foby+ PFmortel is verkrijgbaar in een grijze en witte variant.

Foby+ PF-mortel is geschikt voor de verlijming van keramische wand- en vloertegels (ook porcellanato), mozaïek en natuursteen op praktisch alle ondergronden. Vooral aanbevolen bij projecten waar onder tijdsdruk gewerkt wordt. Op ondergronden die aan temperatuurverschillen onderhevig zijn zoals bij vloerverwarming, balkons en terrassen. Bij verlijming over oude tegellagen. Bij verlijming op ondergronden die extreem zwaar belast worden (indien de geschikte tegel wordt gebruikt). Natuursteen, ook de doorschijnende en lichte kleuren kunnen met Foby+ PF-mortel wit worden verlijmd.

25kg Foby+ PF-mortel met 7 liter schoon leidingwater in een schone mengkuip met een mortelmenger aanmaken tot een stevige klontvrije massa. Eventueel nog iets water of poeder toevoegen om de juiste verwerkingsdikte te verkrijgen. Het mengsel is nu gereed en circa 40 minuten verwerkbaar. Derhalve nooit meer aanmaken dan in binnen deze tijd verwerkt kan worden. Reeds opgestijfde lijm mag niet meer met water aangelengd worden om sterkteverlies te voorkomen. De lijm opbrengen op de ondergrond met een lijmkam met een rechthoekige vertanding waarbij elke tegel voor minstens 2/3 deel vol in de lijm gezet wordt. Druk de tegels met een schuivende beweging in de verse lijm. Bij vloerverwarming de aanwijzingen van de fabrikant betreffende ingebruikname opvolgen. Bij toepassing buitenshuis, bij niet poreuze tegels en bij toepassing onder water de tegels volzat (100%) verlijmen waarbij zowel ondergrond als tegels met lijm ingestreken worden. Overtollige lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

Aanmaakverhouding: 100 g poeder toevoegen aan 28g water. Verwerkingstijd: Ca. 40 min. Open tijd: Ca. 15 minuten. Verwerkingstemperatuur: + 5°C + 35°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur). Uitharding: Na minimaal 3 uur beloopbaar. Na minimaal 3 uur afvoegbaar. Na minimaal 24 uur belastbaar. Houdbaarheid: Minstens 6 maanden mits ongeopend en droog bewaard. Verpakking: 25kg zak. Verbruik: 1,5-4,0 kg/m2.

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.