Voorstrijkmiddel voor niet-poreuze ondergronden.

Foby+ Hechtbrug is een kant en klaar rood gepigmenteerde voorstrijkmiddel op basis van een kunstharsdispersie. Foby+ Hechtbrug is voor niet poreuze ondergronden.

Foby+ Hechtbrug is toepasbaar op ondergronden waarop niet direct een afwerklaag aan aangebracht kan worden, omdat de ondergrond niet poreus genoeg is, een te gering indringend vermogen heeft of te glad is. Foby+ Hechtbrug vormt een hechtbrug tussen ondergrond en afwerklaag. Foby+ Hechtbrug is zowel binnen als buiten toe te passen.

Foby+ Hechtbrug dient onverdund opgebracht te worden. Voor gebruik eerst doorroeren. Foby+ Hechtbrug met een kwast, roller of spuit op de ondergrond aanbrengen. Voor toepassing binnen, Foby+ Hechtbrug goed oproeren en dun en gelijkmatig aanbrengen. Voor toepassing buiten, Foby+ Hechtbrug met 20% (gewicht) cement mengen en binnen 1 uur verwerken. Ca. 3 uur laten drogen, daarna kan de verdere afwerking plaatsvinden.

Verwerkingstemperatuur: +5°C en +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur). Aanmaakverhouding: Toepassing binnen onverdund gebruiken. Toepassing buiten met 20% (gewicht) cement mengen. Kleur: Rood. Houdbaarheid: Minstens 6 maanden, mits ongeopend en droog bewaard. Na opening slechts beperkt houdbaar. Verbruik: Ca. 4 m2 per kg (afhankelijk van de ondergrond). Verpakking: 5 kg emmer.

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.