Poedertegellijm.

Foby+ Flexcement is een poedertegellijm en is na toevoeging van water een gebruiksklare dunbedmortel die hydraulisch afbindt. Foby+ Flexcement is door toevoeging van kunstharsen licht elastisch en bereikt een hoge eindsterkte. Het product is geschikt voor toepassing binnenshuis in combinatie met vloerverwarming.

Foby+ Flexcement is geschikt voor de verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek, steenstrips en diverse soorten natuursteen op steen- en gipsachtige ondergronden (niet op anhydrietvloeren). Het gebruik van Foby+ Flexcement is vooral aan te bevelen:

  • Op vormvaste of licht werkende ondergronden.
  • In combinatie met vloerverwarmingssystemen.

Foby+ Flexcement wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een stevige klontvrije massa. Een zak met 25kg poeder wordt in 6 à 7 liter water gestrooid en met een mortelmenger gemengd. Na circa 5 minuten rijpen, de aangemaakte mortel nogmaals mengen. Het mengsel is nu gereed en circa 4 uur verwerkbaar. De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens ‘floating’ methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel voor minstens 2/3 deel vol in de lijm gezet wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingesmeerd dat de tegels, met een schuivende beweging, nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden. Heeft zich eenmaal een huid op de lijmlaag gevormd dan zal er onvoldoende hechting optreden. Bij vloerverwarming de aanwijzingen van de fabrikant betreffende ingebruikname opvolgen. Overtollige lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

Aanmaakverhouding: 100 g poeder toevoegen aan 26g water. Verwerkingstijd: Ca. 4 uur. Open tijd: Ca. 30 minuten. Verwerkingstemperatuur: Van +5°C tot +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur). Uitharding: Na minimaal 24 uur beloopbaar. Na minimaal 24 uur afvoegbaar. Houdbaarheid: Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard. Verpakking: 25kg zak. Verbruik: 2-5 kg/2.

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.