Snelverhardende egalisatiemortel 2-30mm.

Foby+ Egaline Pro is een snelverhardende egalisatiemortel op basis van cement en kunstharsen. Door toevoeging van hulpstoffen is de mortel, na aanmaak met water, zelfnivellerend en eenvoudig verwerkbaar tot laagdiktes van 30mm in één arbeidsgang. De laag bereikt een druksterkte van min. 25N/mm2. Minimale laagdikte: 2mm.

Foby+ Egaline Pro is geschikt voor het uitvlakken en repareren van ruwe betonvloeren en cementdekvloeren binnenshuis in laagdiktes van 2 tot 30mm. Door het uitstekende vloeigedrag zijn zeer gladde lagen te bewerkstelligen. Bij gebruik als egalisatiemiddel voor het leggen van tapijt, linoleum, PVC en tegelwerk moet de ondergrond voldoen aan DIN 18365. Het produkt is niet geschikt als eindafwerking. Afwerking met een watergedragen epoxycoating is dan vereist.

Foby+ Egaline Pro wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een stevige klontvrije massa. Voeg daartoe 25kg poeder toe aan 6,0 liter water en roer goed met een mortelmixer. Na 3 minuten rijpen, de aangemaakte mortel nogmaals krachtig mengen met de mortelmixer. Het mengsel is nu gereed en ca. 30 minuten verwerkbaar. Derhalve nooit meer aanmaken dan binnen deze tijd verwerkt kan worden. Het vloeibare mengsel op de vloer uitgieten en met een spaan of vloerwisser verdelen tot een laagdikte van max. 30 mm. Indien een zeer glad oppervlak gewenst is, de mortel met een stekelwals ontluchten. Foby+ Egaline Pro verhardt snel en kan daarom reeds na 3 uur belopen worden. Wanneer bij reparaties in dikke lagen de gewenste vlakheid niet bereikt wordt, en men nogmaals verder wil egaliseren, dient dit nat in nat te gebeuren. Indien de eerste laag al is doorgedroogd, moet deze laag, na 24 uur droging, voorgestreken worden met Foby+ Primer alvorens een volgende laag wordt aangebracht.

Aanmaakverhouding: 100g poeder toevoegen aan 24g water. Verwerkingstijd: Ca. 30 minuten (bij 18°C). Verwerkingstemperatuur: Van + 5°C tot + 25°C. Minimale laagdikte: 2 mm. Maximale laagdikte: 30 mm. Uitharding: Na minimaal 3 uur beloopbaar. Na minimaal 24 uur bewerkbaar. Druksterkte: Min. 25 N/mm2 na 28 dagen. Houdbaarheid: Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard. Verpakking: 25kg zak. Verbruik: Ca. 1,5 kg/m2 per mm laagdikte.

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.