Elastische pastalijm voor wandtegels.

Foby+ CopyFlex is een kant en klare wandtegellijm op basis van een kunstharsdispersie. De lijm heeft een goed standvermogen, een prima aanvangshechting en een lange open tijd, blijft elastisch en is watervast. Door de unieke samenstelling is de lijm zeer goed verwerkbaar en voor vele toepassingen geschikt. Vooral te gebruiken voor vakmatige verwerking, waarbij effectiviteit belangrijk is.

Foby+ CopyFlex is geschikt voor het verlijmen van wandtegels, glas- en porceleinmozaïek en steenstrips op ondergronden van gips, gipskarton- en gipsvezelplaat, gasbeton, cementstucwerk, prefab- en lichte bouwelementen en bestaand tegelwerk. Het gebruik van Foby+ CopyFlex is aan te bevelen voor projectmatige verlijming van wandtegels binnenshuis, ook in vochtige ruimtes. Echter Foby+ CopyFlex is niet geschikt voor verlijming van wandtegels buitenshuis en plaatsen die voortdurend met water worden belast zoals zwembaden.

De Foby+ CopyFlex lijm opbrengen op de ondergrond (volgens ’floating’ methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 65% vol in de lijm gezet wordt. Tegels in het lijmbed schuiven, aandrukken en onmiddellijk rechtzetten. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingestreken dat de tegels, met een schuivende beweging, nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden. Lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

Open tijd: Ca. 30 min (afhankelijk van de temperatuur). Verwerkingstemp: Tussen +5°C en +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur). Uitharding: Na minimaal 24 uur afvoegbaar. Opslag: Vorstvrij bewaren. Houdbaarheid: Minstens 12 maanden, mits ongeopend en koel bewaard. Verpakking: 16 kg emmer. Verbruik: 1,5-2,5 kg/m2.

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.